RE-SET SUMMIT AGENDA

EU za Srbiju OTPORNU NA KATASTROFE

13. i 14.10.2022.
SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – MODELI I PRAKSE NA MEĐUNARODNOM I NACIONALNOM NIVOU

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI